آریا کیان

تولیدکننده سیستم های تعلیق خودرو

Ariakian factory

آریا کیان

سال تأسیس

۱۳۸۱

آدرس

تهران و قزوین

تعداد کارکنان

۲۷۱

ارزش سرمایه

۲۴ میلیون یورو

محصولات

Cradle Peugeot 405
Peugeot Pars
Samand

Cradle Peugeot 206

Component of Front Suspension Peugeot 405

Component of Front Suspension Peugeot 206

گواهینامه های ISO

About Aria Kian

معرفی

آریا کیان در سال ۱۳۸۲ به عنوان یک شرکت مشهور در صنعت ایران ظاهر شد، با تمرکز اصلی بر روی سیستم‌های تعلیق. شناخت نیاز به افزایش ظرفیت تولید و نیز نیاز به تطابق با استانداردهای بین‌المللی، شرکت ایران‌خودرو (IKCO) تصمیم استراتژیکی را اتخاذ کرد تا یک خط تولید با کیفیت بالا ایجاد کند که با استانداردهای دقیقی که توسط PSA (Peugeot Société Anonyme)، یک تولیدکننده خودروی معتبر، تعیین شده است، همخوانی داشته باشد.

aria kian factory
aria kian factory

تاریخچه

آریا کیان با دقت یک تیم از مدیران معتبر و با تجربه را انتخاب کرد تا موفقیت این کسب‌وکار جسورانه را تضمین کند. این افراد به دلیل روند موفقیت‌آمیز و به موقع کامل کردن پروژه‌های صنعتی مهم انتخاب شدند. تخصص و درک این افراد از صنعت نقش حیاتی در افزایش رشد و توسعه آریا کیان ایفا کرد.

Aria Kian invested in cutting-edge robotic lines purchased from leading countries such as Italy, Germany, and France to attain its goals. This strategic move enabled the firm to take advantage of the most recent technological advances, ensuring the development of suspension systems that met or even exceeded worldwide quality standards.

 

دستاوردها

Aria Kian’s success story began with the careful selection of a team comprising seasoned executives renowned for their track record in delivering large-scale industrial projects on schedule. Their invaluable industry expertise and insights played a pivotal role in driving Aria Kian’s growth and development. To achieve its ambitious goals, Aria Kian made strategic investments in state-of-the-art robotic production lines sourced from leading countries like Italy, Germany, and France. This strategic move empowered the company to harness the latest technological advancements, ensuring the development of suspension systems that not only met but often exceeded global quality standards.
Aria Kian’s journey to success involved strategic investments in cutting-edge robotic production lines sourced from Italy, Germany, and France. Harnessing the latest technological breakthroughs, the company engineered suspension systems that consistently surpassed global quality standards. Aria Kian’s PSA-compliant production line not only addressed capacity challenges but also cemented its reputation as a premier supplier of high-quality products to global vehicle manufacturers.
 آریا کیان با کار بی‌وقفه تحت نظارت مدیریت ماهرانه، برای بهبود عملکردها، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و حفظ بالاترین استانداردهای کنترل کیفیت فعالیت کرد. تعهد آنها به عالی‌بودن و کارآمدی امکان می‌داد تا به الزامات دقیق صنعت خودروسازی پاسخ دهند و شهرتی برای تأمین سیستم‌های تعلیق قابل اعتماد و با کیفیت بالا ایجاد کنند.
Aria Kian stands as a symbol of success in the completion of critical industrial projects within Iran. Our unwavering commitment to excellence, adoption of cutting-edge technology, and the expertise of our accomplished management team continue to drive growth and development in the Iranian automotive industry. We are dedicated to upholding the highest standards of quality and innovation.

گالری

Ariakian factory

آدرس:

ایران - آب‌یک قزوین - بعد از شهرک صنعتی سیمرغ - خیابان آریاکیان - کارخانه آریاکیان